Οι εταιρεία GKN ιδρύθηκε έχοντας σαν στόχο να παρέχει στις εμπορικές εταιρείες λύσεις ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Παρέχοντας καινοτόμες λύσης στις πωλήσεις και στην διαχείριση εμπορικής πολιτικής. Αναλύοντας τα προϊόντα κάθε εμπορικής εταιρείας πετυχαίνει την μεγαλύτερη εξάπλωση τους στην αγορά.